Loading posts...
  • WIBOR podważony przez sąd

    Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał w trybie zabezpieczenia stosowanie wskaźnika WIBOR i pobieranie na jego podstawie odsetek do czasu rozstrzygnięcia trwającego postępowania.  W opisywanej sprawie – jak wskazują materiały prasowe – sąd zdecydował o oprocentowaniu kredytu wyłączenie na podstawie marży banku (pozbawienie kredytu stopy referencyjnej WIBOR), a rata kredytu klienta spadła z 6,7 do 1,7…

  • Wymóg przejrzystości warunków umownych w umowach o kredyt w walucie obcej

    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy interpretować wymóg wyrażenia postanowienia umownego prostym i zrozumiałym językiem (na przykładzie umowy kredytu w walucie obcej). Zdaniem TSUE wymogu przejrzystości warunków umownych (ujętego w dyrektywie UE 93/13) nie można zawężać do zrozumiałości tych warunków pod względem formalnym i gramatycznym, lecz przeciwnie, w relacji przedsiębiorca i konsument dyrektywa…