Close

Projekty ustaw

Duża zmiana prawa farmaceutycznego

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zmieniający Prawo farmaceutyczne. Obowiązek informacyjny kierownika apteki Do najważniejszych zmian należy dodanie nowego zadania dla kierowników aptek w postaci obowiązku informowania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej […]

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy związany z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. Zakres zmian Zmodyfikowanych zostanie pięć ustaw związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej: o systemie informacji w ochronie zdrowia, o świadczeniach […]

Rząd będzie wspierać nowe inwestycje

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przedsiębiorcy zwolnienia od podatku dochodowego. Minister gospodarki w drodze rozporządzenia określi obszary wsparcia, na których wyznaczeni zarządcy […]