Close

Life Sciences

Regulacje produktów kosmetycznych

Minister Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Produkty kosmetyczne są regulowane przepisami rozporządzenia europejskiego 1223/2009, które w całości obowiązuje od 11 lipca 2013 r. i ma na celu […]

Apteka tylko dla farmaceuty

Projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego przewiduje możliwość prowadzenia apteki tylko przez osoby posiadające tytuł zawodowy farmaceuty. Jedną z najistotniejszych zmian, jaką przewiduje projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego, jest […]

Zmiany w zezwoleniach na prowadzenie apteki

Projekt zmian Prawa farmaceutycznego przewiduje ograniczenie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Wnioskodawca, który jest: wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce, która prowadzi łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne; lub prowadzi […]

Zgoda na udział w badaniach klinicznych

Jednym z warunków dopuszczalności przeprowadzenia badania klinicznego jest świadoma zgoda uczestnika.   Świadoma zgoda Art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że nikt nie może być […]