Close

Farmacja

Rewolucja w zgłaszaniu badań klinicznych

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą wymagania formalne przy zgłaszaniu badań klinicznych. O planowanych zmianach pisaliśmy w kwietniu tego roku („Duża zmiana prawa farmaceutycznego”), ustawa została przyjęta i podpisana. Zmiana dotyczy wymogów […]