Close

Corporate

Ukryty monitoring pracowników

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok w sprawie zastosowania ukrytego monitoringu w stosunku do pracowników. Sprawa Cała sprawa zawisła przed sądami hiszpańskimi, które rozstrzygały na niekorzyść pracowników. W konsekwencji […]

Zgoda na pliki cookie musi być czynna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie jednej z niemieckich spółek, która w ramach loterii promocyjnej stosowała na swojej stronie internetowej domyślnie zaznaczoną zgodę na instalowanie plików cookie*. […]

Zmiany w kodeksie pracy

Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Dyskryminacja Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek […]