Close

Biznes w Hiszpanii

Zajmujemy się kompleksową obsługą projektów biznesowych i inwestycyjnych oraz spółek w Hiszpanii.

Obsługa projektów biznesowych, inwestycyjnych i spółek

Świadczymy doradztwo we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalnością spółek w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.


Doradztwo i obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

  • Działalność gospodarcza.
  • Spółki.
  • Wymiana handlowa.
  • Negocjacje biznesowe.
  • Umowy handlowe.
  • Podatki.
  • Inwestycje na rynku hiszpańskim.
  • Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.


Wymiana handlowa, transakcje i inwestycje

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.


Umowy handlowe

Obsługa prawna w zakresie hiszpańskiego prawa umów:

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.