Bezprawne przedłużanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zakwestionowana przez UOKiK praktyka operatora polegała na „automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumentów” – w przypadku Neostrady operator przedłużał umowę o kolejne 6 miesięcy, a w przypadku pozostałych umów stacjonarnych nawet o 12 lub 24 miesiące.

Marek Niechciał, prezes UOKiK, wskazał, że „przedłużenie umowy przez abonenta na kolejny czas oznaczony powinno być świadomie i swobodnie przez niego wybierane. Dlatego telekom powinien jasno i rzetelnie poinformować konsumenta o możliwościach przedłużenia kontraktu”.

Poza nałożoną karą, UOKiK zobowiązał operatora do rekompensaty publicznej wobec konsumentów dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki i zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy, a ponadto operator musi umożliwić aktualnym abonentom wypowiedzenie przedłużonych umów bez żadnych sankcji.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest ostateczna i operator odwołał się do sądu.

(red)

Źródło: decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2016 r. nr DDK 26/2016, komunikat biura prasowego UOKiK z 6 lutego 2017 r.