Bezpieczny zakup nieruchomości w Hiszpanii

Hiszpański rynek nieruchomości oraz hiszpańskie regulacje prawne istotnie różnią się od polskich realiów i przepisów, dlatego też w przypadku zakupu mieszkania lub domu w Hiszpanii warto przed przystąpieniem do transakcji zlecić weryfikację wszystkich umów i dokumentów oraz wykonanie audytu prawnego, który zabezpieczy transakcję i interes kupującego.

Należy wskazać, że w procesie zakupu nieruchomości tylko niezależny adwokat jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo prawne transakcji.

Agencje nieruchomości i pośrednicy nieruchomości nie biorą odpowiedzialności w tym zakresie i nie mają stosownej wiedzy, uprawnień ani ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – są oni jedynie pośrednikami pomiędzy stronami, którzy rozliczani są za transakcje, dlatego są zainteresowani sprzedażą nieruchomości, a nie zabezpieczeniem interesu kupującego. Nie inaczej jest w przypadku zlecania obsługi prawnej przez agencje zatrudnionym lub zakontraktowanym bezpośrednio przez siebie adwokatom – w tym wypadku klientem adwokata jest agencja lub pośrednik nieruchomości, a więc adwokat przede wszystkim bierze pod uwagę interes agencji czy pośrednika, który nie zawsze jest tożsamy z interesem kupującego.

Poza tym bardzo często klauzule stosowane już w samych umowach z agencjami i pośrednikami nie są korzystne dla kupującego lub stwarzają ryzyka prawne, których należy unikać.

Poza oficjalnymi agentami i pośrednikami nieruchomości funkcjonują w Hiszpanii także różnego rodzaju tzw. “eksperci”, którzy prowadzą działalność poza ramami prawa i bez właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Informują o wsparciu szeregu “różnych specjalistów”, ale gdy wystąpi jakikolwiek problem, nie mają prawnie żadnej odpowiedzialności w zakresie transakcji ograniczając się do tzw. doradztwa.

Notariusz także nie zabezpiecza interesu kupującego, a jedynie gwarantuje, że sam akt nabycia spełnia formalne wymogi prawne, nie weryfikuje dokładnie stanu prawnego nieruchomości i nie przygotowuje umowy pod kątem zabezpieczenia interesu kupującego (dopuszczalne prawnie klauzule w umowie i inne elementy transakcji oraz ewentualne obciążenia nieruchomości nie zawsze muszą być zgodne z interesem kupującego). Nasza kancelaria z notariuszem oraz drugą stroną ustala i negocjuje kształt poszczególnych zapisów zabezpieczając wyłączenie interes kupującego.

Kupujący powinien mieć niezależnego adwokata zakontraktowanego przez siebie bezpośrednio, z którym ma bezpośredni kontakt i który ma możliwość wyjaśnić mu wszystkie zastrzeżenia i ryzyka związane z transakcją, a także wskazać możliwości ich uniknięcia oraz możliwości maksymalnego zabezpieczenia transakcji i interesu kupującego. Niezależność (od agencji, sprzedającego i innych podmiotów uczestniczących lub pośredniczących w transakcji) jest podstawą i gwarancją bezpieczeństwa dla kupującego.

Nasza kancelaria i nasi niezależni adwokaci doradzają i reprezentują klientów na wszystkich etapach zakupu nieruchomości w Hiszpanii, w tym:

  • doradzamy we wszystkich aspektach dotyczących transakcji i zabezpieczamy interes kupującego oraz minimalizujemy ryzyka prawne,
  • weryfikujemy, opiniujemy, sprawdzamy i negocjujemy wszystkie umowy w procesie zakupu (w tym: umowy rezerwacyjne, umowy z agencjami i pośrednikami, umowy deweloperskie, umowy kupna-sprzedaży, umowy o administrowanie),
  • sporządzamy audyty prawne nieruchomości, których celem jest rzetelna i wiarygodna ocena stanu prawnego nieruchomości,
  • asystujemy przy transakcji i podpisaniu dokumentów.

Nasze bogate doświadczenie i długoletnia praktyka w zakresie hiszpańskiego prawa nieruchomości gwarantują bezpieczny i spokojny zakupu nieruchomości w Hiszpanii oraz uniknięcie wielu pułapek i problemów przy transakcji.