Apteka tylko dla farmaceuty

Projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego przewiduje możliwość prowadzenia apteki tylko przez osoby posiadające tytuł zawodowy farmaceuty.

Jedną z najistotniejszych zmian, jaką przewiduje projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego, jest znaczne ograniczenie podmiotów uprawnionych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki.

W projektowanej ustawie prawo do uzyskania zezwolenia będzie przysługiwało wyłącznie farmaceucie posiadającemu prawo wykonywania zawodu i prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółce jawnej lub partnerskiej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Jak wskazuje uzasadnienie projektu: obecne rozwiązania prawne nie gwarantują prawidłowej realizacji celów i zasad funkcjonowania aptek.

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk 1126).