Close

22.03.2020

Aktualne informacje i publikacje prawne

Na naszym blogu publikujemy aktualne informacje, opracowania, podsumowania i artykuły o wprowadzanych przepisach i regulacjach w związku z pandemią koronawirusa.

Dotychczas podejmowane tematy to m.in.:

  • ograniczenia aktywności gospodarczej dla spółek i przedsiębiorców;
  • zalecenia sanitarne dla zakładów pracy;
  • praca zdalna i rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas telepracy;
  • trudna sytuacja przedsiębiorcy: zawieszenie działalności, umorzenie składek i inne możliwe opcje;
  • ułatwienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • epidemia wirusa a zawarte umowy (egzekwowanie i wykonywanie zobowiązań);
  • badania kliniczne w warunkach pandemii (podsumowujemy aktualne zalecenia w obszarze GCP/DPK).

Zapraszamy do lektury artykułów i publikacji na blogu kancelarii mPrawnik.

22.03.2020