Likwidacja akcyzy na samochody osobowe

Sejm pracuje nad zmianą ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ustawy przewiduje likwidację opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Polska jest jedynym państwem UE, które obciąża podatkiem akcyzowym import samochodów osobowych.

Według przewidywań likwidacja akcyzy na import samochodów osobowych spowoduje obniżenie cen nowych samochodów sprzedawanych w kraju.

Obecnie wpływy z tego podatku kształtują się na poziomie 1,46 mld zł rocznie.

Ustawodawca planuje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 roku.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 1369).

Aktualizacja: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został odrzucony przez Sejm w I czytaniu.