3 lata na powództwo przeciwko przedsiębiorcy przekształconego w spółkę

Sąd Najwyższy potwierdził, że w przypadku długów przedsiębiorcy jednoosobowego przekształconego w spółkę kapitałową, wierzyciel ma 3 lata na wytoczenie przeciwko niemu powództwa.

Art. 584(13) kodeksu spółek handlowych reguluje zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy w przypadku jego przekształcenia w spółkę kapitałową i stanowi, że osoba fizyczna odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Wątpliwość dotyczyła, czy wniesienie powództwa ma wpływ na bieg i zakończenie ustanowionego w tym przepisie trzyletniego okresu solidarnej odpowiedzialności osoby fizycznej.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2017 r. wskazał, że „dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584(13) kodeksu spółek handlowych, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie”.

(am)

 

Źródło: uchwła SN z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. III CZP 113/16, III CZP 98/16.